Propozice okresního kola přeboru družstev škol v šachu  pro školní rok 2019-2020

OKRES Chrudim

 

a)      kategorie 1. – 5. třída ZŠ

b)      kategorie 6. – 9. třída ZŠ  nebo 1. – 4. třída víceletých gymnázií

 

 

 

Pořadatel soutěže

Šachový spolek Železné hory

Ředitel soutěže

Ing. Lubomír Šilar, tel. 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz

Rozhodčí

Ing. Lubomír Šilar

Datum konání  

Pondělí 9. prosince 2019

Místo konání

Třemošnice, Internátní 217, 538 43 Třemošnice

Složení družstva

Startují 4-členná družstva složená ze žáků jedné školy. V kategorii starší (6.-9. třída) mohou startovat žáci kategorie mladší (1.-5. třída). Každý žák však může hrát pouze v jedné kategorii.

Start družstva složeného ze žáků dvou nebo více škol není možný.

Družstvo může mít maximálně jednoho náhradníka.

Časový program

Do 9:00              prezentace družstev v místě konání akce

 9:00     seznámení účastníků se systémem a pravidly soutěže

 9:00  – 14:30     sehrání soutěže v obou kategoriích určeným systémem

14:45 -  15:00       vyhlášení výsledků a předání cen

Hrací materiál

Zajišťuje v plném rozsahu pořadatel.

Doprovod družstva

Družstvo doprovází dospělý vedoucí starší 18 let, který plně zodpovídá za kázeň družstva a za bezpečnost jeho svěřenců. 

Přihlášky družstva

Vysílající škola zašle e-mailem závaznou přihlášku všech svých družstev řediteli soutěže do 6.12.2019. Na přihlášce bude uveden název školy, soutěžní kategorie a jméno určeného vedoucího družstva (pedagogického dozoru).

Soupiska družstva

Každé družstvo předloží při prezentaci před zahájením soutěže soupisku družstva potvrzenou ředitelem nebo zástupcem vysílající školy. Soupiska bude obsahovat maximálně jména a příjmení 5 hráčů. Pokud budou na soupisce hráči registrovaní v Českém šachovém svazu, bude u těchto hráčů uveden jejich rapid ELO koeficient. U hráčů bez tohoto koeficientu bude použito nasazovací hodnoty pro III VT = 1250, IV.VT 1100 a bez VT 1000.  Hráč s koeficientem o 300 bodů vyšším nesmí být uveden za hráčem s koeficientem o 300 bodů nižším.

Pravidla

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ s úpravou, že partie bude prohlášena za prohranou po  soupeřem reklamovaném 3. nepřípustném tahu.

Hodnocení výsledků

Hraje se olympijským systémem, tj. do výsledku družstva se započítávají body získané v utkání všemi hráči daného družstva. Při rovnosti součtu těchto bodů na konci soutěže budou pro hodnocení celkového pořadí družstev dále použita tato kriteria: 1. vzájemný zápas 2. Buchholz 3. zápasové body 4. lepší individuální výsledek na 1., 2. atd šachovnici.

Ceny

Družstva na 1,-3. místě konečného pořadí (všichni hráči) obdrží medaile a celé družstvo diplom. Dále všichni hráči v těchto družstvech získají drobné ceny.

Startovné

200,-- Kč za každé družstvo.

Postup

Do krajského kola postupuje v každé kategorii vítěz okresního kola a případně družstvo na 2. místě konečného pořadí, pokud tak rozhodne Komise mládeže Pardubického šachového svazu. Vždy se posuzuje kvalita a celková účast startujících družstev v jednotlivých okresních kolech (PA – CR – UO – SY).