Šachový  klub Choceň, z.s.  pořádá z pověření KR PDŠS školení a seminář rozhodčích

 

Seminář (obnovení kvalifikace)  R3 a R2 – 14. září 2019

Školení (nových rozhodčích) R3 – 14. září 2019

 

Časový harmonogram:

sobota 14. září prezentace do 8:30 hod

školení 9:00 – 17:00, zkoušky od 17:00

 

Místo:

Choceň, restaurace Merilyn naproti nádraží ČSD

Vedoucí akce:

František Janeček, email: janecek.frantisek@gmail.com , tel. 732 301 278

 

Lektoři:

Marian Sabol, Jiří Kosek, Martin Šmajzr , Janeček  František

 

Přihlášky:

Do 31. srpna 2019 na e-mail nebo adresu vedoucího školení.

Přihláška musí obsahovat: evidenční číslo, jméno a příjmení, datum narození , adresu, e-mail, telefonní spojení a název šachového oddílu, jehož jste registrovaným členem.

 

Poplatek:

Maximální počet účastníků je 40, přednost mají členové PDŠS.

Hradí účastník nebo vysílající oddíl. Účastník semináře  R3 a R2 200,- Kč, účastník školení R3 400,- Kč, Bude vybírán při prezentaci.

 

Zkouška:

Školení bude ukončeno písemnou zkouškou (standardizovaný test). Při zkoušce je povoleno používat samostatné dokumenty ŠSČR.

Školení předpokládá samostudium příslušných dokumentů ŠSČR (pravidla FIDE, soutěžní řád, klasifikační řád, registrační a přestupní řád, ekonomická směrnice a další).

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa

Upozorňuji na nutnost domácí přípravy už před školením.