achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

9.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu CR kategorií 1.-5.tříd a 6.-9.tříd - pozvánka 9.11.2019

Šachový spolek Železné hory pořádá Okresní kolo čtyřčlenných družstev žáků škol okresu Chrudim v kategoriích 1.-5.tříd a 6.-9.tříd ZŠ, které se bude hrát v pondělí 9.prosince 2019 v prostorách Základní školy v Třemošnici.
Propozice okresního kola přeboru družstev škol v šachu  pro školní rok 2019-2020

OKRES Chrudim

 

a)      kategorie 1. – 5. třída ZŠ

b)      kategorie 6. – 9. třída ZŠ  nebo 1. – 4. třída víceletých gymnázií

 

 

 

Pořadatel soutěže

Šachový spolek Železné hory

Ředitel soutěže

Ing. Lubomír Šilar, tel. 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz

Rozhodčí

Ing. Lubomír Šilar

Datum konání  

Pondělí 9. prosince 2019

Místo konání

Třemošnice, Internátní 217, 538 43 Třemošnice

Složení družstva

Startují 4-členná družstva složená ze žáků jedné školy. V kategorii starší (6.-9. třída) mohou startovat žáci kategorie mladší (1.-5. třída). Každý žák však může hrát pouze v jedné kategorii.

Start družstva složeného ze žáků dvou nebo více škol není možný.

Družstvo může mít maximálně jednoho náhradníka.

Časový program

Do 9:00              prezentace družstev v místě konání akce

 9:00     seznámení účastníků se systémem a pravidly soutěže

 9:00  – 14:30     sehrání soutěže v obou kategoriích určeným systémem

14:45 -  15:00       vyhlášení výsledků a předání cen

Hrací materiál

Zajišťuje v plném rozsahu pořadatel.

Doprovod družstva

Družstvo doprovází dospělý vedoucí starší 18 let, který plně zodpovídá za kázeň družstva a za bezpečnost jeho svěřenců. 

Přihlášky družstva

Vysílající škola zašle e-mailem závaznou přihlášku všech svých družstev řediteli soutěže do 6.12.2019. Na přihlášce bude uveden název školy, soutěžní kategorie a jméno určeného vedoucího družstva (pedagogického dozoru).

Soupiska družstva

Každé družstvo předloží při prezentaci před zahájením soutěže soupisku družstva potvrzenou ředitelem nebo zástupcem vysílající školy. Soupiska bude obsahovat maximálně jména a příjmení 5 hráčů. Pokud budou na soupisce hráči registrovaní v Českém šachovém svazu, bude u těchto hráčů uveden jejich rapid ELO koeficient. U hráčů bez tohoto koeficientu bude použito nasazovací hodnoty pro III VT = 1250, IV.VT 1100 a bez VT 1000.  Hráč s koeficientem o 300 bodů vyšším nesmí být uveden za hráčem s koeficientem o 300 bodů nižším.

Pravidla

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ s úpravou, že partie bude prohlášena za prohranou po  soupeřem reklamovaném 3. nepřípustném tahu.

Hodnocení výsledků

Hraje se olympijským systémem, tj. do výsledku družstva se započítávají body získané v utkání všemi hráči daného družstva. Při rovnosti součtu těchto bodů na konci soutěže budou pro hodnocení celkového pořadí družstev dále použita tato kriteria: 1. vzájemný zápas 2. Buchholz 3. zápasové body 4. lepší individuální výsledek na 1., 2. atd šachovnici.

Ceny

Družstva na 1,-3. místě konečného pořadí (všichni hráči) obdrží medaile a celé družstvo diplom. Dále všichni hráči v těchto družstvech získají drobné ceny.

Startovné

200,-- Kč za každé družstvo.

Postup

Do krajského kola postupuje v každé kategorii vítěz okresního kola a případně družstvo na 2. místě konečného pořadí, pokud tak rozhodne Komise mládeže Pardubického šachového svazu. Vždy se posuzuje kvalita a celková účast startujících družstev v jednotlivých okresních kolech (PA – CR – UO – SY).

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.