achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

13.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference delegátů PDŠS pro rok 2009 03.02.09

Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 24.1.2009 v Pardubicích za účasti 62,2 % oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy revizní komise, v diskuzi se vyjádřili k řadě otázek, doplnili VV, zvolili delegáty na konferenci ŠSČR a schválili usnesení z konference.


 Zápis z ustavující konference krajského šachového svazu Pardubice

Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 24.1.2009

 

Přítomní:          23 delegátů za šachové oddíly - Jaromír Krys, Pavel Němec, Jaroslav Hájek, Jan Honek, Tomáš Veselý, Pavel Vobořil, Josef Sekyrka, Vladimír Dudek, Martin Mojžíš, Jan Mazuch, František Houška, Jan Čuma, Pavel Borek, František Janeček, Jaroslav Tobiška, Karel Halbrštát, David Kameník, Miloslav Ptáček, Karel Kacálek, Miloš Papáček, Ladislav Šilar, Petr Mareš, Stanislav Palla

Členové VV:    Jiří Kosek, František Navrátil

Hosté:              Vlastimil Sejkova – předseda ŠSČR

 

1. Zahájení.

Konference byla zahájena v 10.10 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek.

Přítomní uctili minutou ticha památku našeho člena Ing. Ladislava Estera.

 

Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:   Pavel Němec, Jan Mazuch

   volební:         Miloš Papáček, Pavel Borek

   návrhová:      Josef Sekyrka, Martin Mojžíš

 

Z 17 šachových oddílů PDŠS bylo přítomno po 1 delegátovi, oddíly TJ ŠO a DDM Chrudim, ŠK Rapid Pardubice a ŠK 2222 Polabiny byly zastoupeny 2 delegáty. Celkem se zúčastnilo 23 delegátů z 37 oprávněných to je 62,2 %. Nezúčastněné oddíly: ŠO Hlinsko, TJ Sokol Krouna, ŠK Kámen, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, TJ Jiskra Litomyšl, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Jablonné n.O., TJ Sokol Němčice, Tropic Lanškroun

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS.

Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2008.

Následovaly zprávy komisí: STK – František Navrátil, KM – Jaromír Krys, KR + TMK František Janeček

 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2008.

Za nepřítomného hospodáře Vladimíra Vlčka informoval delegáty Josef Sekyrka o celkových příjmech a výdajích krajského šachového svazu v roce 2008. Rozpočet skončil se schodkem 20332,00 Kč, který byl uhrazen z fondu organizace.

 

4. Zpráva revizní komise PDŠS.

Předseda revizní komise Josef Sekyrka vystoupil se zprávou o činnosti revizní komise a zprávou z kontroly činnosti PDŠS. Zpráva byla předána delegátům také v písemné podobě.

 

5. Diskuze.

- p.Vobořil doplnil zprávu revizní komise, navrhl zapisovat všechny schválené platby k zápisům ze schůzí PDŠS, informoval o školení rozhodčích v roce 2008, navrhl přidat školení pravidel na losovací schůzi

- p.Tobiška navrhl uspořádat školení rozhodčích blíže k oddílům ve východní části kraje

- p.Vobořil návrh na školení rozhodčích v Pardubicích

- p. Navrátil odmítl školení pravidel na losovací schůzi, časově nelze stihnout

- p.Houška zdůraznil nutnost nehrajících rozhodčích

- p.Janeček navrhl školení rozhodčích během turnajů Czech Open

- p.Mazuch uvedl ekonomické důvody a nedostatek lidí pro nehrající rozhodčí u všech družstev, souhlas s návrhem školení během turnajů Czech Open, možný termín 17.-19.7.2009

- p.Kosek navrhl stanovit počet delegátů na příští konferenci PDŠS 2009 na 1 delegát na 50 registrovaných členů, souhlas delegátů

- p.Kosek přednesl návrh výboru na zvýšení krajských přípěvků na rok 2010 na 80,- (40,-) Kč

- p.Hájek vyslovil souhlas s navýšením příspěvků

- p.Mojžíš nesouhlas se zvyšováním, potřebná je masovost, problémy s náborem dětí, navrhl posunout věk bez krajských poplatku na 18 let

- p.Navrátil uvedl, že příjmy a výdaje kraje musí být v souladu, cíl je zvýšení příjmů

- p.Krys informoval o hrubém návrhu rozpočtu na rok 2009

- p.Vobořil navrhl posunout věk bez krajských poplatku na 12 let

- p.Sejkora – předseda ŠSČR vystoupil s příspěvkem k šachovému hnutí v ČR, činností je starost o reprezentaci, mládež, trenéry, vazba na FIDE. Financování svazu – registrační příspěvky, Sazka, MŠT, sponzoři. Příjmy klesají, proto návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2009 ve třech variantách = přímá vazba mezi příjmy a zajištěním činností. K výchově mládeže poznamenal, že je nutná finanční spoluúčast dětí, je-li vše zdarma, ztrácí se kvalita.

- p. Mojžíš doporučil zlepšit marketing a zviditelnění šachového svazu, informoval delegáty o návrhu na stavbu krajského tréninkového centra, podal informace o připravovaném šachovém táboru 2009

- p.Kosek nechal hlasovat o návrhu na krajské příspěvky na rok 2010 ve výši 80, (40) Kč

      19 hlasů pro, 4 proti

- p.Kosek navrhl doplnit 1 člena do VV, pokud se nalezne schválit konferencí

- p.Němec vyslovil souhlas s členstvím ve VV PDŠS – hlasování 22 pro, 1 se zdržel

- p.Navrátil informoval o KP přeboru jednotlivců, o problému s dělením družstev do KS, informace k www stránkám, doména chesspce.cz

- p. Borek problém s nezaplacenou fakturou v roce 2008, rozesílání propozic na turnaje mládeže pouze 1 týden předem je pozdě

- p.Krys vysvětlil problém se změnou pořadatele a zpožděním propozic

- p.Dudek informoval o pořádání MČR družstev mladších žáků v Sezemicích

- p.Čuma dotaz na možnost připomínkovat soutěžní řády

 

6. Volby delegátů na konferenci ŠSČR.

Navržení kandidáti:

      ŠK Bohemia Pardubice     - Jan Mazuch

      ŠK 2222 Polabiny - Martin Mojžíš

      ŠK Vysoké Mýto              - Marian Sabol

Hlasování 21 pro, 1 se zdržel.

Schválení delegáti : Jan Mazuch, Martin Mojžíš, Marian Sabol, náhradníci: Pavel Němec, František Houška

 

7. Plán práce na rok 2009.

Člen VV Jaromír Krys seznámil delegáty z návrhem rozpočtu na rok 2009, rozpočet PDŠS byl navržen jako vyrovnaný celkové výši 101 900,- Kč.

Plánované termíny schůzí VV : 2.3.2009, 18.5.2009, 7.9.2009, 23.11.2009,

konference 2010 - 23.1.2010

 

8. Usnesení konference

přečetl předseda návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat 21 hlasů pro, 0 proti ( 2 delegáti nepřítomni ).

 

 Konference byla ukončena ve 13,30 hodin.

 

Zapsal: Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.