achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

13.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konkurzy na pořadatele soutěží mládeže pro sezonu 2008/09 09.09.08

Nový ročník soutěží mládeže PDŠS sestává z celé řady soutěží jednotlivců i družstev, o jejichž pořádání se mohou zájemci přihlásit podle pokynů řídícího orgánu, kterým je KM PDŠS.


 Komise mládeže Jihočeského šachového svazu

Pardubický šachový svaz

vyhlašuje konkursy na pořadatele soutěží

pro oblast mládeže

pro 2.pololetí r. 2008 a 1.pololetí 2009 :

 

Přehled konkurzů:

                                   - Okresní přebory družstev škol

                                   - Krajské přebory družstev škol

                                   - Kvalifikační turnaje krajského přeboru jednotlivců H10-16

                                   - Finálový turnaj krajského přeboru jednotlivců H10-16

                                   - Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu HD 10-14

                                   - Krajský přebor družstev mladších žáků

- Krajský přebor družstev starších žáků

- Krajská soutěž družstev starších žáků

                                   - Krajský přebor jednotlivců HD 8

 

Všeobecné podmínky:

- zájemci zašlou přihlášky do stanovených termínů mailem na adresu marian.sabol@tiscali.cz

- jméno a adresu předkladatele nabídky, zastupující oddíl

- jméno odpovědné osoby za akci

- jméno kvalifikovaného hlavního rozhodčího

- propozice akce doplní a rozešle KM PDŠS

- pro losování bude použit program SwissManager

- po turnaji pořadatel provede zpracování výsledků nejpozději do 2 dnů pro internetovou presentaci a k odeslání nadřízeným orgánům.

 

 

A. Přebory škol:

A1. Okresní přebory škol družstev kategorie 1.-5.třída  a 6.-9.třída

Tradiční akce, braná jako náborová pro jednotlivé kroužky v kraji. Jednotnou propagaci akce provede KM PDŠS zasláním propozic na všechny školy daného regionu – oblasti. 

 

Podmínky:

Termín:                         Možný výběr: 1. - 30.listopad 2008, jednodenní akce - doporučen všední den

Počet turnajů:               4 okresy, proto očekáváme, že se přihlásí zástupci ze všech okresů

V případě, že okres nikdo neobsadí (nepřihlásí se do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Dotace:                        Cca 500,- Kč/kategorie. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Složení družstva:           4 hráči + 1 náhradník

Startovné:                     150,- Kč/družstvo

Doprava :                      Družstva musí mít možnost se dopravit do místa konání hromadnou dopravou  max. do 90 min.

Tempo hry:                   Min. 2 x 15 minut.

Termín odevzdání nabídky: do 15.října 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - termín, čas a místo konání

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

                       

 

 

 

 

A2. Krajský přebor škol  družstev kategorie 1.-5.třída

 

Podmínky:

Termín:                         Možný výběr: 1. – 15. prosince 2008, jednodenní akce – všední den

Dotace:                        1000,- Kč. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Počet družstev:             Max. 8 družstev (4+1náhradník), pořadatel má právo 1 družstva na divokou kartu

Startovné:                     150,- Kč

Doprava :                      družstva musí mít možnost se dopravit do místa konání max. hromadnou dopravou do 120 min. 

Tempo hry:                   min. 2 x 20 minut.

Termín odevzdání nabídky: do 1.listopadu 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - datum a místo

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - informace o dopravním spojení hromadnou dopravou pro nejvzdálenější družstvo

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

A3. Krajský přebor škol  družstev kategorie 6.-9.třída

 

Podmínky:

Termín:                         Možný výběr: 15.prosince 2008 – 10.ledna 2009 jednodenní akce – všední den

Dotace:                        1000,- Kč. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Počet družstev:             Max. 8 družstev (4+1náhradník), pořadatel má právo 1 družstva na divokou kartu

Startovné:                     150,- Kč

Doprava :                      družstva musí mít možnost se dopravit do místa konání max. hromadnou dopravou do 120 min. 

Tempo hry:                   min. 2 x 20 minut.

Termín odevzdání nabídky: do 1.listopadu 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - datum a místo

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - dopravní spojení hromadnou dopravou pro nejvzdálenější družstvo

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

A4. Krajský přebor škol  družstev kategorie střední školy a učiliště

 

Podmínky:

Termín:                         Možný výběr: 11.leden 2009 – 31.leden 2009 jednodenní akce – všední den

Dotace:                        1000,- Kč. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Počet družstev:             Odhad 10 družstev (4+1náhradník), pořadatel má právo postavit i B družstvo

Startovné:                     200,- Kč

Doprava :                      družstva musí mít možnost se dopravit do místa konání max. hromadnou dopravou do 120 min. Bude se posuzovat podle loňských účastníků

Tempo hry:                   min. 2 x 20 minut.

Termín odevzdání nabídky: do 1.listopadu 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - datum a místo

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

 

 

 

 

 

B. Přebor jednotlivců H+D10-16:

B1. Kvalifikační turnaje krajského přeboru jednotlivců H+D10-16

Již zavedená postupová akce, s bojem o postup do 8-mi členného finálového turnaje.

Podmínky:

Počet turnajů:               4 (zvlášť kategorie 10+12 a zvlášť 14+16)

Přednost bude dána rovnoměrnému rozmístění v rámci kraje.

V případě, že některý termín kvalifikačního turnaje nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Termíny:                       1.turnaj 10+12   - 22.11.2008                 1.turnaj 14+16  - 08.11.2008

                                   2.turnaj 10+12   - 20.12.2008                 2.turnaj 14+16  - 13.12.2008

                                   3.turnaj 10+12   - 07.02.2009                 3.turnaj 14+16  - 31.01.2009

                                   4.turnaj 10+12   - 28.03.2009                 4.turnaj 14+16  - 21.03.2009

Vybavení:                     KM zajistí všem vybraným pořadatelům losovací počítačovým programem Swiss

Manager pokud o něj požádají. Tento program je podmínkou pořadatelství.          

Dotace:                        600,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Kategorie:                     HD16    ročníky 1994, 1995 a mladší

HD14    ročníky             1996, 1997 a mladší

HD12    ročníky             1998, 1999 a mladší

HD10    ročníky 2000 a mladší

Startovné:                     50,- Kč/hráč, registrovaní v PDŠS mají slevu 20 Kč, listina reprezentantů - zdarma

Tempo hry:                   2 x 25 minut bez povinného zápisu, 7kol

Termín odevzdání nabídky: do 15.října 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - prohlášení zda mají vlastní Swiss Manager nebo chce zajistit od KM

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

B2. Finálový turnaj krajského přeboru jednotlivců H10-16

 

Podmínky:

Termín:                         23. – 24.5.2008

Počet turnajů:               4 kategorie

Počet hráčů:                 max. 32 hráčů (po 8-mi ve všech kategoriích)

V případě, že turnaj nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Dotace:                        2000,- Kč. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli. Cenový fond minimálně ve výši 3.000 Kč.

Kategorie:                     H16      ročníky 1994 – 1995 a mladší

H14      ročníky             1996 – 1997 a mladší

H12      ročníky             1998 – 1999 a mladší

H10      ročníky 2000 – a mladší

Tempo hry:                   40min + 30sek.na tah se zápisem až do konce partie, 7 kol

Startovné:                     50,- Kč/hráč, listina reprezentantů - zdarma

Poplatek za ubytování:   max. do 200,- Kč/noc

Poplatek za stravu:        max. do 200,- Kč celodenní strava

Termín odevzdání nabídky: do 1.ledna 2009

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - cenu za ubytování

                        - cenu za stravu

                        - materiální zabezpečení

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

 

 

 

 

 

 

C. Přebor v rapid šachu:

C1. Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu H D10-14

Rovněž tradiční a postupová akce, kde je jiná věková struktura hráčů.

 

Podmínky:

Termín:                         16.5.2009

V případě, že turnaj nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Vybavení:                     KM zajistí pořadateli losovací počítačovým programem Swiss Manager               

Dotace:                        1000,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Kategorie:                     HD14    ročníky             1995, 1996 a mladší

HD12    ročníky             1997, 1998 a mladší

HD10    ročníky 1999 a mladší

Startovné:                     50,- Kč/hráč, registrovaní v PDŠS mají slevu 20 Kč, listina reprezentantů - zdarma

Tempo hry:                   2 x 20 minut – 9 kol bez zápisu

Termín odevzdání nabídky: do 15.října 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - prohlášení zda mají vlastní Swiss Manager nebo chtějí zajistit od KM

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

D. Přebory družstev:

D1. Krajský přebor družstev mladších žáků

Akce ze které pouze vítěz postoupí na M ČR družstev mladších žáků

 

Podmínky:

Termín:                         18.4.2009

Počet družstev:             V minulé sezóně 8 družstev (šestičlenných)

Dotace:                        500,- Kč Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Startovné:                     200,- Kč/družstvo

Tempo hry:                   2x 20 minut na 9 kol nebo 2 x 25 minut na 7 kol bez povinného zápisu

Termín odevzdání nabídky: do 15.října 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

D2. Krajský přebor družstev starších žáků – boj o postup do 1.ligy

Tato soutěž má samostatný rozpis, hraje se dlouhodobě, vítěz postupuje do 1.ligy dorostu, poslední sestupuje do krajské soutěže.

 

D3. Krajská soutěž družstev starších žáků – boj o postup KP družstev

 

Podmínky:

Počet turnajů:               2

Termíny:                       10.1.2009 a 14.2.2009

Počet družstev:             V minulé sezóně 8-10 družstev (čtyřčlenné)

Dotace:                        500,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Startovné:                     100,- Kč/družstvo 

Tempo hry:                   2 x 25 minut a 7 kol bez povinného zápisu, pravděpodobně švýcarský systém

Termín odevzdání nabídky: do 15.října 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

E. Přebor malých dětí:

E1. Krajský přebor jednotlivců H D 8

Pokus o navázání na loňskou premiéru, nový turnaj – náborový, zejména o podchycení dětí, které se neúčastní KP H10-16 a chtějí si vyzkoušet konkurenci

 

Podmínky:

Termín:                         4. 4. 2009

V případě, že turnaj nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Vybavení:                     KM zajistí vybranému pořadateli losovací počítačový program Swiss

Manager                                 

Dotace:                        500,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Kategorie:                     HD8     ročníky 2001 a mladší

Startovné:                     30,- Kč/hráč, registrovaní v PDŠS 10,- Kč

Tempo hry:                   2 x 20 minut, 7 kol bez zápisu

 

Termín odevzdání nabídky: do 15.října 2008

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

- podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

 

 

 

 

Dne 8. 9. 2008

Za VV PDŠS

Marian Sabol

předseda KM PDŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.