achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

12.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č.4/2008 03.12.08

V pondělí dne 24. listopadu se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS, která měla na programu kontrolu úkolů z minulé schůze, zprávy komisí, přípravu konference 2009 a přijetí dalších úkolů.


 Zápis z 4

Zápis z 4. schůze 2008 VV Pardubického krajského šachového svazu

Pardubice 24.11.2008 od 16,30

 

Přítomni: Jiří Kosek, František Navrátil, Jaromír Krys, Marian Sabol, František Janeček, Josef Sekyrka

Chybějící: Vladimír Vlček

 

Přítomní uctili minutou ticha památku našeho člena Ing. Ladislava Estera.

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U11:   hospodář – prověřit zaplacení startovného za družstvo TJ Jiskra Heřmanův Městec

U12:   hospodář – zkontrolovat zaplacení startovného za KP družstev žáků

U13:   STK - zajistit losování jednotlivých skupin krajských soutěží družstev

U14:   KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2008/09

U15:   hospodář připravit čerpání rozpočtu PDŠS k 31.10.2008 na listopadovou schůzi

 

U11:  kontrolu provedl předseda a startovné za družstvo TJ Jiskra Heřmanův Městec bylo uhrazeno.

Úkoly U13, U14 splněny.

 

2. Zprávy komisí

STK

Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu byl sehrán v rámci turnaje Memoriál Čeňka Honsy, celkem se zúčastnilo 86 hráčů, pořadí v krajském přeboru:

KP :          1. František Navrátil      2. Jan Bernášek      3. Jaromír Krys

Krajský přebor v blesku bude 26.12.2008 v Ústí nad Orlicí.

 

VV bere na vědomí úpravu výsledku utkání 2.kola KP II.západ Akis Pardubice – Chrudim C v důsledku zazvonění mobilu hráče (a současně rozhodčího) Ing. P. Vobořila a jeho rozhodnutí v této záležitosti a ukládá předsedovi STK informovat o této skutečnosti KR ŠSČR.

 

VV se zabýval zápisem z utkání 2.kola KP II.západ Vysoké Mýto C - Hlinsko a reakcí vedoucího soutěže a STK k tomuto utkání. Podle Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží nemá vedoucí soutěže ani STK právo na udělení napomenutí a proto VV napomenutí udělené pro hráče a kapitána Hlinska ruší.

 

Komise mládeže

Termíny a výsledky krajských kvalifikací pro KP mládeže:

1.   H10 + H12   9.11.2008 Choteč

Výsledky:       H14:   1. Půlpán Matěj      CHR     2. Vančura Daniel  2222 Po     3. Pospíšil Petr     PO 

                     H16:   1. Stodola Marek       PO     2. Krušina Patrik     SY           3. Rott Michal      HL 

2.   H10 + H12  22.11.2008 Hlinsko

Výsledky:       H10:   1. Holásek Vojtěch   UO      2. Čapek Filip     Chotěboř       3. Kolomý Adam  LA

                     H12:   1. Hofman Oskar  2222 Po   2. Outrata Ondrej 2222 Po      3. Cach Jakub 2222 Po

  

3.   H14 + H16       13.12.2008   Mistrovice

4.   H10 + H12       20.12.2008   Česká Třebová

5.   H14 + H16       31. 1. 2009   Svitavy

6.   H10 + H12         7. 2. 2009   Pardubice

7.   H14 + H16         21.3.2009   Polička

8.   H10 + H12         28.3.2009   Lanškroun

 

Mistrovství Čech do 16 let bylo sehráno na Seči 25.10 - 1.11.2008. Účast z našeho kraje byla početná, celkem 43 účastníků. Medaile získali: 

                     D14  2. Dunglová Natálie    Žamberk

                     H14  2. Čižinský Petr          2222 Polabiny

a postup do finále ČR

                     H16  7. Kosek Marek         Vysoké Mýto

 

TMK

Předseda komise informoval VV o tréninkových soustředěních, které proběhly v 11.10.2008 v Chrudimi a 18.10.2008 v České Třebové.

VV pověřil p.Františka Janečka vedením komise rozhodčích do konference PDŠS 2009.

 

Hospodář

Za nepřítomného hospodáře provedl částečnou kontrolu plateb předseda. Čerpání rozpočtu probíhá podle plánu. Zbývá odeslat platby za podzimní turnaje. Problém je s příjmovou stránkou rozpočtu, dotace od ŠSČR z členských příspěvků 2008 došla zatím pouze ve výši 60% .

 

VV schválil:   - proplacení nákladů na tréninková soustředění

                     - proplacení dotace 3000,-Kč za KP v blesku jednotlivců oddílu TJ Jiskra Ústí n/O.

                     - proplacení dotace oddílům s mládeží podle rozdělení komise mládeže

                     - proplacení dotace za okresní kola přeboru škol

 

3. Příprava konference 2009

VV schválil místo konání konference v roce 2009 v Pardubicích, termín 24. 1. 2009. Pozvánky budou rozeslány na začátku roku 2009. Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS, to znamená oddíl ŠO DDM Chrudim, ŠK Rapid Pardubice, 2222 ŠK Polabiny a TJ Lanškroun mají dva delegáty, ostatní oddíly po jednom delegátu.

 

4. VV uložil úkoly:

U16:  KM - připravit návrh na rozdělení dotací pro oddíly s mládeží do 5.12.2008

U17:   hospodář - rozeslat dotace oddílům dle schváleného návrhu do 18.12.2008

U18:   sekretář - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2009 do 10 .1.2009

U19:   STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2009 za jednotlivé komise do 4.1.2009

U20:   STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2008 pro konferenci do 4.1.2009

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 24.1.2009 v 9:30 před konferencí.

 

Zapsal: Jiří Kosek

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.