achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

5.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č.2/2009 03.06.09

V pondělí dne 17.května 2009 se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS. Na programu schůze byly zprávy z komisí STK (zejména schválení výsledků soutěží družstev a příprava dalšího ročníku), mládeže, rozhodčích, hospodáře a disciplinární komise, na závěr byly uloženy nové úkoly.


 Zápis z 2

Zápis z 2. schůze 2009 VV Pardubického krajského šachového svazu

   Pardubice 17.5.2009 16,30 - 18,45

 

Přítomni:  František Janeček, František Navrátil , Jiří Kosek, Jaromír Krys, Pavel Němec, Josef Sekyrka

Omluven: Marian Sabol

 

U01:   STK aktualizovat údaje na www  v sekci svaz - výkonný výbor

U02:   STK připravit návrh na nový rozpis soutěží se zvýšeným startovným

U03:   KM - připravit a rozeslat propozice na finále KP žáků, zajistit diplomy a medaile               

U04:   KM - připravit seznam dotací pro oddíly za soutěže družstev mládeže, kvalifikační turnaje a finále    

U05:   sekretář - zveřejnit aktualizovaný adresář oddílů k 1.5.2009

 

U01,U02,U03,U04  byly splněny.  Úkol U05 je v řešení a adresář bude aktualizován k 1.6.2009.

 

1. Zprávy komisí

STK

 

  VV schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2008/2009.  

  VV projednal navržené pokuty vedoucím soutěže a v několika případech schválil snížení pokuty. Pokuty budou zveřejněny v rozpisu družstev na další ročník soutěží.

  VV upozorňuje oddíly na platný článek 10.3. rozpisu soutěží družstev: 

"Za nedostavení se hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání do 1 hod po stanoveném začátku utkání bude provinivší se družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč za každý takový případ".

 

Termín přihlášek do nového ročníku soutěží družstev byl stanoven do 20.7.2009.  Losovací schůze bude 24.9.2009 v Chocni.

 

Krajský přebor družstev v rapid šachu byl sehrán v rámci turnaje v Kunvaldě  4.4.2009.

Pořadí v krajském přeboru (bez smíšených družstev)  1. Jiskra Ústí n.O. "A"   2.  ŠO Kunvald

3. SK Žamberk

 

Krajský přebor družstev v bleskovém šachu byl sehrán v Pardubicích 19.4.2009. – účast  14 družstev

Pořadí v krajském přeboru:  1. ŠK Vysoké Mýto A    2.  TJ Lanškroun   3. ŠK Bohemia Pardubice A

 

KP jednotlivců, H18,H20  bude uspořádán 4.-6.7.2009 ve Vysokém Mýtě .

 

Komise mládeže

Výsledky kvalifikačních turnajů:

8. turnaj 28.3.2009 Lanškroun 

    H10:    1. Kupsa Matěj          LA            2. Kolomý Adam     LA            3. Žejdlík Patrik            HL

    H12:    1. Vu Antonín            LA            2. Cach Jakub          2222 PA    3. Řezníček Dominik    2222 PA

 

Finále KP  23.-24.5.2009 Kunětice

    H10:    1. Hofmanová Vilma  2222 PA    2. Kolomý Adam     LA            3. Cach Ondřej             2222 PA

    H12:    1. Řezníče Dominik   2222 PA     2. Cach Jakub          2222 PA    3. Hofman Oskar          2222 PA

    H14:    1  Liduch Filip           2222 PA     2. Sion David           PO            3. Pochobradský Libor  2222 PA    

    H16:    1. Krušina Patrik        SY            2. Stodola Marek     PO            3. Petrásek Kamil         PO           

 

KP v rapid šachu  16.5.2009  DDM Alfa Pardubice

  H10:  1. Havelka Josef      LA                2. Dupenopolus Karel   ČT         3. Kupsa Matěj            LA

  H12:  1. Vančura Daniel    2222 PA        2. Liduch Filip         2222 PA      3. Řezníček Dominik   2222 PA

  H14:  1. Půlpán Jakub        2222 PA        2. Čižinský Petr      2222 PA      3. Petrásek Kamil        PO

 

KP družstev mladších žáků  18.4.2009  Česká Třebová ( 7 družstev )

     1. 2222 ŠK Polabiny A           2. 2222 ŠK Polabiny B           3. TJ Lanškroun A               

 

KP žákovských družstev konečné pořadí

      1.  2222 ŠK Polabany C         2. TJ Svitavy                        3. Jiskra Ústí nad Orlicí

 

Liga družstev mladšího dorostu – skupina sever :

      2.  SK Žamberk      3. 2222 + Alfa Pardubice   6. TJ DDM Lanškroun   9. TJ Štefanydes Polička  

 

Výsledky finále ČR přeboru škol.

1.-5.třída ZŠ    :     9. ZŠ Lanškroun                            12. ZŠ Pardubice Polabiny

6.-9.třída ZŠ    :     5.Gymnázium Ústí nad Orlicí         7. ZŠ Pardubice Polabiny         

Střední školy   :     3. Gymnázium Česká Třebová      17.  Gymnázium Vysoké Mýto

 

KR

  Komise rozhodčích upozorňuje oddíly na školení rozhodčích I.třídy, které se uskuteční 18. a 19.7.2009 na CZECH Openu v Pardubicích.  Školení rozhodčích III.třídy se plánuje v září 2009.

 

Hospodář

    V letošním roce došlo ke změně hospodáře PDŠS, z tohoto důvodu žádáme oddíly o zaslání čísla účtu šachového oddílu na adresu jaromir.krys@seznam.cz .

 

   VV schválil proplacení dotace za KP rapid družstev  ŠO Kunvald             2000,- Kč

   VV schválil proplacení dotace za KP blesk družstev  2222 Polabiny          2000,- Kč

   VV schválil odměny vedoucím soutěží družstev 1000 Kč za každou skupinu a 5000 za KP I.

          Martin Šmajzr  10000,-Kč   Marian Sabol   2000,-Kč

   VV schválil proplacení dotací pro oddíly za soutěže družstev mládeže, kvalifikační turnaje,finále KP mládeže, KP v rapidu mládeže dle seznamu komise mládeže v celkové výši  18900,- Kč

   VV schválil proplacení prodloužení platnosti domény www stránek               547,- Kč

   VV schválil proplacení webhosting internetových stránek                            1200,- Kč

 

Podle informací ŠSČR zaplatilo v termínu registrační poplatky 31 oddílů PDŠS. Krajské příspěvky jsou 30960,-Kč a 50% z registračních příspěvků ŠSČR pro kraj by mělo být 22230,-Kč .

 

Disciplinární komise

   Disciplinární komise ve složení Marian Sabol, Tomáš Veselý a Jaroslav Hájek se zabývala případem nesportovního chování v utkání 7.kola KPII-východ Ústí C - Žamberk B. DK rozhodla o zastavení závodní činnosti hráče Pavla Havrlíka za prokázanou nápovědu spoluhráči na 4 soutěžní utkání v soutěžích družstev pořádaných PDŠS. Trest se podmíněně odkládá na zkušební dobu 1 roku - soutěžní ročník 2009/2010.

 

2.  VV uložil úkoly:

U05:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 20.6.2009

U06:  STK         - zveřejnit rozpis soutěží družstev pro ročník 2009/2010 do 10.6.2009

U07:  KM          - zaslat přehled postupujících z KP jednotlivců mládeže a KP v rapid šachu na ŠSČR

U08:  hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2009/2010 do 25.8.2009

U09:  STK,KM  - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2009/2010 do 7.9.2009

U10:  KR           - připravit návrh na uspořádání školení rozhodčích III.třídy do 31.8.2009

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 7.9.2009 od 16,30 hodin v Pardubicích na krajském sdružení ČSTV

 

Zapsal:  Jiří Kosek


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.