Pardubický krajský šachový svaz 

TJ Štefanydes Polička pořádá z pověření komise rozhodčích Pardubického krajského šachového svazu školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat 23. 9. v Restauraci Peliny, náměstí Tyršovo 298, Choceň. Více informací v propozicích.

S lítostí musím oznámit smutnou zprávu. Ve věku 75 let nás opustil Pavel Just. Poslední rozloučení se koná ve velké obřadní síni pardubického krematoria v pátek 26. 05. 2023 od 10:30.

Odpočívej v pokoji Pavle…

Šachisté z Mistrovic se zármutkem oznamují, že nás v pondělí 1. května navždy opustil Jaromír Tomáš Glöckner. Poslední rozloučení na přání zesnulého neproběhne.

Společně s Šachovou nadací Judit PolgárovéBratislavskou šachovou akademií a šachovým klubem Wasko Hetman GKS Katowice jsme zahájili práci na projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o výhodách šachu jako vzdělávacího nástroje a pokročit v implementaci programu „Šachy ve vzdělávání“ v zemích V4 v souladu s doporučeními EU.

TERMÍNY 18.8. - 27.8.2023 a 25.8. – 3.9.2023 - (Data u obou termínů = odjezd – příjezd ČR). Pro šachisty (dospělé, děti, rodiny) a „dovolenkáře“.

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz