Pardubický krajský šachový svaz 

Komise rozhodčích PDŠS zveřejňuje seznam rozhodčích registrovaných v PDŠS k 26. září 2023. Upozorňujeme, že červeně je zvýrazněna končící platnost tříd rozhodčího pro roky 2023 a 2024!

V sobotu 23. 9. 2023 proběhlo v Hotelu Peliny v Chocni školení rozhodčích III. třídy a semináře rozhodčích II. a III. třídy. Akcí se zúčastnilo celkem 25 šachistů z Pardubického a Středočeského kraje; 1 šachista přijel jako rozhodčích II. třídy, 5 šachistů přijelo obnovit III. třídu rozhodčího a 19 hráčů a hráček se účastnilo s cílem získat svoje první osvědčení rozhodčího III. třídy.

V sobotu 28. ledna 2023 proběhla v Chocni volební konference PDŠS, zúčastnilo se 26 delegátů. Byl zvolen nový VV - předseda Jiří Kosek, místopředseda Martin Šmajzr, členové: Jaromír Krys, Lubomír Šilar, Jiří Krištof, David Kameník a David Schaffer. Více informací v přiložené zprávě a usneseních.

Byl zveřejněn rozpočet na rok 2023.

Konference Pardubického šachového svazu se uskuteční 28. ledna v restauraci hotelu Peliny, Tyršovo náměstí 298 v Chocni. Každý oddíl má jednoho delegáta na 50 registrovaných členů. Pozvánku najdete zde.

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz