Byl vydán Sportovní kalendář ŠSČR, který ve sloupci vpravo obsahuje termíny akcí mládeže PDŠS na sezonu 2024-25 (červený text). Termínový kalendář schválila KM PDŠS dne 25.6.2024. U většiny akcí je uvedeno také místo konání (pokud je již známo). 

Pokud budete pořadateli dalších akcí pro mládež, v zaslaném kalendáři neuvedených, zašlete mi prosím termíny a místa konání akcí, aby se kalendář stal úplnějším. 

Do konce července 2024 Vám rozešlu Rozpisy a) soutěží družstev mládeže PDŠS 2024-2025
                                                                            b) soutěží jednotlivců mládeže PDŠS 2024-2025

Dále Vám sděluji, že své funkce se ujala nová manažerka KTCM PDŠS, Kateřina Šimáčková.
Mimo jiné akce centra (plán činnosti centra jsem Vám rozeslal již dříve) jsou v kalendáři uvedeny 3 srazy centra, které se uskuteční v České Třebové (místo konání v saloncích Pivovarské hospody zajistil Ivo Prax). První sraz je na programu již 7. září  2024!


Lubomír Šilar, předseda KM PDŠS