Pardubický krajský šachový svaz 

V úterý 5. září se v Ústí nad Orlicí uskutečnila třetí letošní schůze VV PDŠS. Bylo schváleno rozdělení do skupin krajských soutěží družstev. Soupisky je nutné zaslat do 17.9. KP v rapid šachu bude 18.11. v Mistrovicích, KP v bleskovém šachu 26.12. v Ústí nad Orlicí. Do KP mládeže družstev se přihlásilo 9 týmů, v kalendáři jsou zveřejněny termíny a míst kvalifikace KP jednotlivců mládeže. Školení a seminář rozhodčích proběhne 23.9. v Chocni. Na mimořádné konferenci ŠSČR budou delegáti: Jiří Kosek, Jan Mazuch a Jaromír Krys. Více v zápisu.

Letošní druhá schůze VV se uskutečnila 6. června v Ústí nad Orlicí. VV výbor schválil Rozpis soutěží družstev na sezonu 2023/24. KM připravila termínový kalendář na další rok. Proběhlo KP mládeže v Horním Bradle, 2222 ŠK Polabiny získaly stříbrnou medaili na MČR družstev starších žáků. Školení rozhodčích 3. tříd se uskuteční 28. září. 22.-23. července proběhne školení rozhodčích 1. tříd v Pardubicích. Více informací v celém zápise.

Dne 6. prosince proběhla letošní 4. schůze VV. Na školení rozhodčích 24.9.2022 v Chocni bylo vyškoleno 30 rozhodčích 3. třídy. Na Polofinále MČR juniorů a juniorek hrané 12. - 19.11.2022 se umístil v H18 na 2. místě Michal Jareš z 2222 ŠK Polabiny. Konference PDŠS bude 28. ledna 2023 v Chocni. Více v přiloženém zápise.

Ve čtvrtek 13. dubna proběhla v Ústí nad Orlicí 1. schůze VV v letošním roce. Po ukončení soutěží družstev došlo k předání agendy komisí a rozdělení funkcí mezi nové členy VV. Byly schváleny výsledky soutěží družstev, některé pokuty byly prominuty či sníženy. KTCM dostane dotaci 37 266,- Kč, TMK připraví plán práce. Více informací v celém zápisu.

Dne 30. srpna v Chocni proběhla 3. letošní schůze VV. Proběhlo rozdělení přihlášených družstev do skupin. Losování soutěží proběhne 20. září v Ústí nad Orlicí. KM připravila termínový kalendář. Školení rozhodčích 3. třídy proběhne 24. září v Chocni.

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz