Pardubický krajský šachový svaz 

22. července proběhla první schůze VV v letošním roce, zde najdete zápis, schválený rozpis soutěží družstev (aktualizován 3.8.2020) s přihláškou a pro oddíly pracující s mládeží také přehled schválených dotací. Schůze se konala až šest měsíců po konferenci vzhledem k ukončení soutěží až na konci června. VV schválil výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev. Termín přihlášek do nového ročníku byl stanoven do 31.8. a losovací schůze bude 16.9. v Chocni. Byla zveřejněna listina talentů, nominace na KP v rapid šachu bude podle ela. Všem rozhodčích byla platnost tříd prodloužena o 1 rok, takže se neuskuteční žádné školení rozhodčích.

Zápis z 1. schůze 2020 VV Pardubického krajského šachového svazu
Choceň 22.7.2020   16,30 - 18,30

Přítomni: František Janeček, Jaromír Krys, Jiří Krištof, Ivo Prax, Marian Sabol, Lubomír Šilar, Josef Sekyrka
Omluven: Jiří Kosek 

  1. Rozdělení funkcí VV

   Na konferenci PDŠS v lednu 2020 byl zvolen VV na další tříleté období. Plánovaná schůze VV v březnu byla zrušena a další schůze se posunula až po ukončení soutěží. Tak se stalo, že se VV poprvé sešel až 6 měsíců po konferenci.  Členové VV schválili rozdělení funkcí a složení komisí:

   předseda + sekretář        Ing. Jiří Kosek

   místopředseda                Mgr. Ivo Prax

   STK                                Mgr. Marian Sabol

   hospodář                         Rndr. Jaromír Krys

   komise mládeže             Ing. Lubomír Šilar

   TMK + KMR                  Mgr. Jiří Krištof           

   KR                                  František Janeček

   manažér KTCM:            Josef Krátký

složení komisí:

STK - Mgr. Marian Sabol,  Ing. Martin Šmajzr , Mgr. Ivo Prax

KM  -  Ing. Lubomír Šilar,  Mgr. Jiří Krištof , Adolf Krušina      

KR  -  František Janeček, Ing. Martin Šmajzr, Mgr. Marian Sabol  

  1. Zprávy komisí

STK

  VV schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2019/2020.   VV projednal a schválil pokuty za soutěže družstev. Na základě zaslaných žádostí byly některé pokuty prominuty nebo sníženy.  Pokuty budou zveřejněny v rozpisu družstev na další ročník soutěží.  VV projednal a schválil připravené úpravy v rozpisu soutěží pro ročník 2020/2021.

  Termín přihlášek do nového ročníku soutěží družstev byl stanoven do 31.8.2020.  Losovací schůze je plánována na 16.9.2020 v Chocni.

Komise mládeže

Na stránkách PDŠS byla zveřejněna listina talentů, rozdělení talentů je do 3 skupin.

Připravuje se tréninkové soustředění při KP jednotlivců 11.-13.9.2020 - trenéři Krátký, Výprachtický, Němec, Pokorný.

Soutěže družstev mládeže - skončil KP družstev žáků a KS družstev žáků - výsledky jsou webu - postup do 1.ligy mají Železné Hory. Je snaha rozšířit KP družstev na 12 družstev, KS beze změny.

KP jednotlivci – odehrály se 3 turnaje, finálový turnaj 11.-13.9.2020 – Mílovy – penzion poslední Míle – Pá – Ne .  Propozice jsou na webu i seznam oprávněných účastníků.

KP dívek - výsledky jsou konečné po 3 turnajích - budou zveřejněny na webu.

KP rapid mládeže se nesehrál – nominace na ČR podle ELO – Krištof.

Krajské přebory škol proběhly v lednu – celostátní finále bylo zrušeno.

Oddíly byly informovány o projektu ŠSČR „Podpora šachových kroužků“ – zveřejněno na webu .

Pro novou sezónu se připravuje nový formát všech soutěží jednotlivců mládeže.

VV schválil navržené dotace oddílů za práci s mládeží 1. pololetí 2020, za účast v soutěžích – 22 000,- Kč, za pořádání 4 400 Kč . Oddíly mohou poslat fakturu na hospodáře.

VV schválil odměnu pro vedoucího KP družstev mládeže p. Krištofa ve výši 1 500 Kč (z toho 500 Kč za zápis partií Hlinska).

TMK

Plánuje se školení trenérů 4.VT  i 3.VT – dva víkendy + práce – předseda Antonín Ambrož – pořadatel TJ Lanškroun – podzim 2020, podle zájmu účastníků – min. 8 lidí na 3.VT

Komise rozhodčích

   Školení rozhodčích se v letošním roce neuskuteční, protože byla všem rozhodčím prodloužena platnost o 1 rok. V případě zájmu o školení rozhodčích 2. třídy se obracejte na předsedu KR p. Františka Janečka.

Hospodář

VV schválil proplacení obdržených faktur ve výši podle plánovaného rozpočtu:

      fakturu za vedení soutěží družstev 2019/2020                    

      odměnu za vedení soutěží družstev mládeže 2019/20            

      faktury oddílům dle rozpisu KM za účast v soutěžích a pořádání soutěží mládeže

      faktury za tréninkové soustředění KCTM 

  1. VV uložil úkoly:

U01:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží  

U01:  STK          -  zpracovat přihlášky družstev a navrhnout rozdělení do skupin                           

U03:  hospodář   -  zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2020/2021

U04:  KM           -  připravit návrh soutěží jednotlivců mládeže pro sezónu 2020/2021

U05:  STK,KM   -  připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2020/21

U06: předseda     - zajistit aktualizaci seznamu členů VV na stránkách PDŠS, ŠSČR a ve veřejném rejstříku

Příští schůze VV je v plánu 9. 9.2020 od 16,30 hodin.  Místo bude upřesněno v pozvánce.

Zápis podle poznámek Marina Sabola zpracoval   Jiří Kosek.

23.-31.8.2020 Plzeň
MČR mužů

23.-30.8.2020 Skalica (SK)
OPEN Skalica + GM Tirnavia

29.8.2020 Nymburk
Memoriál Radima Masáka

5.9.2020 Česká Třebová
2. ročník O pohár Maxe Švabinského

11.-13.9.2020 Milovy
KPJ mládeže HD10-16

12.9.2020 Hlinsko
O pohár města Hlinska

17.-28.9.2020 Pardubice
Czech Open

19.-20.9.2020 Česká Třebová
MČR juniorů a dorostenců v rapidu

26.9.2020 Ústí nad Orlicí
50. ročník Orlické šachovnice

14.11.2020 Mistrovice
Turnaj Járy Masopusta

odloženo
3. turnaj CHŠO

3.8. aktualizován rozpis soutěží 
(Lanškroun zůstal ve 2. lize)

Pardubický krajský
šachový svaz

Čs. partyzánů 13
53701 Chrudim
IČO: 22885471
e-mail: info@chesspce.cz
č.ú.: 2900148659/2010
web: katkasachy@centrum.cz