Vytisknout

Vážení šachoví přátelé, v tomto souboru najdete informace z jednání VV Pardubického krajského šachového svazu. Bohužel situace nepřeje setkávání za šachovnicí a je velmi nejisté kdy začneme opět hrát. Přeji Vám tedy krásné, klidné, pohodové Vánoční svátky strávené s Vašimi nejbližšími. Do nového roku samozřejmě pevné zdraví, žádné stresy a hodně pozitivní energie, optimismu... Jiří Kosek

Zápis z 3. schůze 2020  VV Pardubického krajského šachového svazu

Jednání mezi členy VV proběhlo přes mail a telefon během 12/2020.

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U07 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U08 - KM - vybrat pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2020/21 a okresní přebory škol

U09 - hospodář, předseda - připravit upravenou verzi hospodaření PDŠS za rok 2019 a upravený návrh rozpočtu na rok 2020 podle pokynů ŠSČR v termínu do 31.10.2020.

U10 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na MČech

Úkol U07 a U09 splněno.   U08 a U10 odloženo z důvodů nekonání akcí.

  1. Zprávy komisí

STK  

1) Vzhledem k současné situaci se neuskutečnil KP jednotlivců v rapid šachu v Mistrovicích.

2) Vzhledem k současné situaci se neuskuteční KP jednotlivců v bleskovém šachu v Ústí nad Orlicí.

3) Vzhledem k současné situaci se neuskuteční KP jednotlivců v klasickém šachu v Litomyšli.

4) Dlouhodobé soutěže družstev byly odloženy - viz. informace z ŠSČR.

5) Myslím, že nyní je na stole nejpravděpodobnější varianta, že pokud se soutěže ŠSČR nerozběhnou do konce ledna, tak se letošní sezóna zruší.

 

Komise mládeže  

a) S výjimkou prvních tří kol Krajského přeboru družstev žáků, které se podařilo sehrát ještě před vypuknutím 2. vlny covidové pandemie, nepodařilo se uspořádat žádnou plánovanou akci v soutěžích družstev a v soutěžích jednotlivců. Nebylo také sehráno ani jedno okresní kolo přeboru škol. Protože není vůbec jasné jaká bude epidemiologická situace na počátku roku 2021, není možné zatím sestavit ani provizorní kalendář případných dohrávek soutěží. Je jasné, že bude nutné vypracovat nový, značně zredukovaný kalendář na dohrání nejdůležitějších soutěží. Některé se zřejmě nepodaří sehrát v sezoně 2020-2021 vůbec. 

b) Kromě MČR v kategoriích HD 10-14 v rapid šachu v Českých Budějovicích a v kategoriích HD 16-20 v rapid šachu v České Třebové nepodařilo se odehrát žádné další plánované soutěže jednotlivců na úrovni Čech a ČR. Většina soutěží je odložena nebo zrušena ...  V soutěžích družstev (Extraliga dorostu a 1. liga mládeže) byla odehrána pouze úvodní kola.

c) KTCM  zorganizovalo pro talentovanou mládež sobotní resp. víkendové on-line tréninky, kterých se účastnil poměrně vysoký počet zájemců. Pověření trenéři (Josef Krátký, David Výprachtický, Michal Novotný) předložili faktury nebo dohody o provedení práce k proplacení.

d) Bylo provedeno vyúčtování organizačního zajištění soutěží mládeže a účasti mládeže na soutěžích ve 2. pololetí 2020 (Mgr. Krištof). Předložené faktury byly již proplaceny

TMK

Bylo zpracováno vyúčtování dotace obdržené z Pardubického kraje a vyúčtování bylo na kraji schváleno.

Předseda

   Dne 29.9.2020 byl podán návrh na aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku, 13.11.2020 byl soudem návrh schválen a od 18.12.2020 jsou data ve spolkovém rejstříku aktuální.

  Na základě pokynů od ŠSČR byly vystaveny 3 faktury na dotace za organizaci sportu, KCTM a mimořádná dotace 2020.   Náš krajský svaz obdrží plnou výši dotace na organizaci sportu 62 700,- Kč, dotace pro KCTM  62 090,- Kč a mimořádnou dotaci „Covidovné pro KSS 2020“   62 700,- Kč.

Hospodář

VV schválil:

- proplacení dotací na mládež a příspěvků oddílům za pořádání turnajů 

- proplacení faktur a dohod trenérům na soustředění KCTM

- proplacení obdržené faktury od ŠSČR za zápočet soutěží na ELO

- proplacení obdržené faktury za hosting a doménu pro web

- proplacení faktury za správu webu

- proplacení odměny za vedení KCTM 

- proplacení odměn členům VV za organizaci sportu

  1. Příprava konference PDŠS 2021

    Vzhledem k současné situaci je velmi pravděpodobné, že v původně   plánovaném termínu 30.1.2021 nebude možné konferenci PDŠS uspořádat.  VV schválil posun termínu konference na březen (duben), pokud to situace umožní.

Plánovaná příští schůze VV je na konci ledna 2021.

Zpracoval: Jiří Kosek

Kategorie: Zápisy ze schůzí